Integrowana Produkcja Roślin

Oferuję przygotowanie dokumentacji związanej z uczestnictwem w systemie IPR:

  1. Zgłoszenie/zlecenie certyfikacji do JC.
  2. Szkolenie z w.w zakresu.
  3. Wdrożenie IPR w gospodarstwie.
  4. Uzupełnianie Notatnika IPR.
  5. Doradztwo związane z uprawą roślin.
  6. Pełnomocnictwo podczas audytu.
  7. Przygotowanie gospodarstwa do kontroli/audytu ze strony JC oraz innych urzędów.

 

mężczyzna na uprawie roślin